AUTO OVERDRACHT AAN DE TERMINAL 24/7.
RESERVERING NOODZAKELIJK!
deutsch nl

Algemene voorwaarden (AV) van Parkfuchs Flughafen

1. Met de overdracht van het voertuig aan Parkfuchs Flughafen (verder verhuurder genoemd) en het in ontvangst nemen van de parkeerkaart door de klant, komt het Valet parkeerservice contract tot stand. De aanname, het wegbrengen en het terugbrengen van en naar de parkeergarage/parkeerplaats, het onderbrengen van het voertuig zijn bestandsdeel van het contract. De plaats waar de auto wordt geplaatst, kan vrij door Parkfuchs Flughafen worden bepaald. De bewaking en het in bewaring geven zijn principieel geen bestanddeel van het parkeercontract.

2. Prijzen/Prestatie

De verhuurder levert de geboekte prestaties. Hij biedt afgesloten (roldeur), in de winter verwarmde parkeerruimtes en buitenparkeerplaatsen aan. De buitenparkeerplaatsen zijn duidelijk en d.m.v. een afsluitbaar hek van de straat gescheiden. De geldende prijzen kunnen van de desbetreffende prijslijst op www.parkfuchs-flughafen.de  (s. Tariefberekenaar) worden ontnomen. Er ontstaan geen verdere kosten, bijv. voor het wegbrengen en ophalen van het voertuig.

Bij verlies van de parkeerkaart, gelden altijd de door de verhuurder geregistreerde parkeertijden.

3. Teruggave van het voertuig

De teruggave van het voertuig vindt altijd bij de terminal en tegen vertoning van de parkeerkaart resp. de identiteitskaart en tegen volledige betaling van de parkeerkosten plaats.

Bij het verliezen van de parkeerkaart heeft de verhuurder het recht, de legitimatie te controleren

4. Aansprakelijkheid

De verhuurder is aansprakelijk voor schades die door het personeel van de verhuurder of door de verhuurder zelf bij het ophalen of wegbrengen van het voertuig zijn veroorzaakt. De omvang van de aansprakelijkheid wordt beperkt tot 100.000 Euro. Voor alle andere schades komt respectievelijk de aansprakelijkheidsverzekering van de huurder of de huurder op. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of materiële beschadiging door derden.

5. Pandrecht van de verhuurder

Indien het voertuig 4 weken na afloop van de overeengekomen tijd niet is afgehaald, dan heeft Parkfuchs Flughafen het recht met een schriftelijke aankondiging het voertuig na nog eens 2 maanden te veilen. De opbrengst wordt na aftrek van de ontstane kosten en de rente over de gehele parkeertijd aan de huurder ter beschikking gesteld. Indien de opbrengst de ontstane kosten en de rente op de huur niet dekken, dan is de huurder resp. diegene die het voertuig heeft afgegeven verplicht het verschil onder inachtneming van de aangegeven respijten aan de verhuurder te vergoeden.

6. Plichten van de huurder

De huurder is verplicht eventuele schades onmiddellijk nadat deze worden herkend, aan het personeel mede te delen. Na teruggave van het voertuig en zonder dat deze vooraf door de klant is gecontroleerd, geldt het voertuig als onberispelijk teruggekregen. Latere schademeldingen worden niet geaccepteerd. De huurder is aansprakelijk voor technische schades aan het voertuig en voor de daaruit voortvloeiende verontreinigingen (bijv. het uitlopen van olie) van het parkeerterrein. De verhuurder is vanaf de overdracht van het voertuig van verdere verplichtingen uit het contract vrijgesteld.

7. Annuleren van een boeking

Het annuleren van een bemiddelde prestatie moet telefonisch, per e-mail of via het Online-contactformulier op de internetpagina van de verhuurder, uiterlijk 12 uur voor de bevestigde tijd van de overdracht van het voertuig, plaatsvinden. Anders wordt, evenals bij niet verschijnen. 50% van de totale prijs in rekening gebracht.

De boeking geldt als bindend nadat deze schriftelijk is bevestigd.

8. Privacybescherming

Persoonlijke gegevens worden alleen in de noodzakelijke omvang aangevraagd en opgeslagen. Gebruik voor vreemde doeleinden of het doorgeven aan derden vindt niet plaats.

9.Bevoegde rechter

De bevoegde rechter bevindt zich in Düsseldorf, in zover geen bindende wettelijke voorschriften dit beperken.


 

INFO: +49 211 4165 9735

Ma-Za 9.00 - 20.00 uur

Service-Nummer: +49 160 1174417 ab 03.45 uur

Telefonische aanvragen of aanvragen per e-mail kunnen alleen in het Duits of het Engels worden gesteld


Alle Rechte vorbehalten - 2010
Designed by Olga Oezdemir